Odmítnout vše můžete zde.


Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: Ivona Bartelová

IČ: 086 79 240

Se sídlem: Loučná nad Desnou 75, PSČ78811

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne ………....................... jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě galeriestarobranska.cz objednal/la

zboží: ………............................................................................................................................................................

číslo objednávky: …………..................................................................................................................................

v hodnotě: …..….............................................................................................................................................. Kč

Objednané zboží jsem obdržel/la dne: ………...........................................................................................

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny včetně nákladů poštovné na můj bankovní účet číslo …………................................... nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V ………........................................................... dne ………...............................

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

             (podpis)